نمایش خاله پیرزن به مناسبت یلدا

نمایش خاله پیرزن به مناسبت یلدا

اجرای نمایش خاله پیرزن به مناسبت یلدا توسط دانش آموزان پیش دبستان پیش دبستان و دبستان سرای دانش شریعتی

8 دی 1400
مشاهده
جشن ضرب کلاس سوم/سرای دانش الغدیر

جشن ضرب کلاس سوم/سرای دانش الغدیر

جشن ضرب

7 دی 1400
مشاهده
اجرای نمایش و حافظ خوانی در جشن یلدا دبستان مرزداران

اجرای نمایش و حافظ خوانی در جشن یلدا دبستان مرزداران

در ادامه قسمت هایی از اجرای نمایش و قصه خوانی در جشن یلدا دبستان پسرانه سرای دانش واحد مرزداران را مشاهده می کنید.

1 دی 1400
مشاهده
آشپزی در واحد خوراکی

آشپزی در واحد خوراکی

آشپزی نوآموزان پیش دبستان در هفته واحد خوراکی ها ( تهیه سالاد الویه )

4 دی 1400
مشاهده
ارائه دانش آموزان کلاس اول در مورد درختان

ارائه دانش آموزان کلاس اول در مورد درختان

بخشی از ارائه کوتاه دانش آموزان کلاس اول خانم بلوردی در مورد درختان دبستان پسرانه سرای دانش واحد شریعتی

4 دی 1400
مشاهده
25 آذر روز پژوهش

25 آذر روز پژوهش

25 آذر 1400
مشاهده
داستان و جدول دوستی نشانه ز

داستان و جدول دوستی نشانه ز

😊آموزش نشانه ز به همراه داستان و جدول دوستی نشانه ز کلاس اول دبستان سرای دانش واحد شریعتی نام معلم : سرکار خانم فتحی

25 آذر 1400
مشاهده
القای مغناطیسی

القای مغناطیسی

17 آذر 1400
مشاهده
کار با سفال و ساخت آسیاب

کار با سفال و ساخت آسیاب

کار با سفال و ساخت آسیاب در کلاس پیش دبستان پسرانه سرای دانش واحد شریعتی نام معلم : سرکار خانم فائقه شیرازی

14 آذر 1400
مشاهده
راه کارهای ذهنی رفع نگرانی و استرس

راه کارهای ذهنی رفع نگرانی و استرس

14 آذر 1400
مشاهده
ویدئوی ساخت کاردستی رودخانه پایه پیش دبستان سرای دانش مرزداران

ویدئوی ساخت کاردستی رودخانه پایه پیش دبستان سرای دانش مرزداران

ویدئوی ساخت کاردستی رودخانه پایه پیش دبستان سرای دانش مرزداران

10 آذر 1400
مشاهده
ترکیب رنگ و رنگ شناسی

ترکیب رنگ و رنگ شناسی

9 آذر 1400
مشاهده