فصل ها

فصل ها

فصل ها

6 آذر 1401
مشاهده
ساخت بادنما درس علوم

ساخت بادنما درس علوم

ساخت بادنما درس علوم پایه دوم دبستان

29 آبان 1401
مشاهده
جشن انار

جشن انار

برگزاری جشن انار برای انگیزه یادگیری نشانه ا پایه اول دبستان

29 آبان 1401
مشاهده
آزمایش علوم پایه سوم درس اندازه گیری مواد مفهوم جرم و حجم

آزمایش علوم پایه سوم درس اندازه گیری مواد مفهوم جرم و حجم

آزمایش علوم درس اندازه گیری مواد مفهوم جرم و حجم پایه سوم دبستان سرای دانش واحد شریعتی نام آموزگار: سرکار خانم رضایی پشتیبان : سرکار خانم منظورالاج...

29 آبان 1401
مشاهده
جمع دو عدد با حاصل بیشتر از 5 با انتقال انگشتان یک دست به دست دیگر و نمایش دادن حاصل با چوب خط

جمع دو عدد با حاصل بیشتر از 5 با انتقال انگشتان یک دست به دست دیگر و نمایش دادن حاصل با چوب خط

جمع دو عدد با حاصل بیشتر از 5 با انتقال انگشتان یک دست به دست دیگر و نمایش دادن حاصل با چوب خط

26 آبان 1401
مشاهده
املاء خلاق بادکنکی

املاء خلاق بادکنکی

املاء خلاق بادکنکی

26 آبان 1401
مشاهده
گرامیداشت روز دانش آموز

گرامیداشت روز دانش آموز

26 آبان 1401
مشاهده
گرامیداشت روز دانش آموز

گرامیداشت روز دانش آموز

گرامیداشت روز دانش آموز

26 آبان 1401
مشاهده
فعالیت بخش اشکال هندسی

فعالیت بخش اشکال هندسی

فعالیت بخش اشکال هندسی پایه دوم ب دبستان سرای دانش سعادت آباد

26 آبان 1401
مشاهده
ریاضی شناخت اشکال هندسی

ریاضی شناخت اشکال هندسی

دست‌ورزی، شناخت اشکال هندسی

22 آبان 1401
مشاهده
نمایش چغندر پربرکت - دبستان سرای دانش مرزداران

نمایش چغندر پربرکت - دبستان سرای دانش مرزداران

در ادامه نمایش چغندر پربرکت از کتاب فارسی کلاس دوم دبستان سرای دانش مرزداران را که توسط دانش آموزان عزیز کلاس دوم عطار اجرا شده ، مشاهده می فرمائید.....

22 آبان 1401
مشاهده
آزمایش میزان اسیدی بودن مواد خوراکی پایه ششم

آزمایش میزان اسیدی بودن مواد خوراکی پایه ششم

آزمایش میزان اسیدی بودن مواد خوراکی پایه ششم دبستان سرای دانش واحد شریعتی

22 آبان 1401
مشاهده