021-2936

خبر

فعالیت های انگیزشی برای یادگیری نشانه م

فعالیت های انگیزشی برای یادگیری نشانه ( م ) پایه اول دبستان سرای دانش واحد سعادت آباد

مشاهده

جشن اَنار

جشن اَنار به مناسبت یادگیری نشانه اَ در قالب نقاشی و کاردستی پایه اول دبستان سرای دانش (سع...

مشاهده

جشن آب پایه اول

جشن یادگیری کلمه ی آب پایه اول دبستان سرای دانش سعادت آباد

مشاهده

کاردستی پیش دبستان

گزارش کاردستی پسرهای گل پیش دبستان سعادت آباد

مشاهده

روز کودک

روز کودک برا تمام پسرهای گل دبستان سعادت آباد مبارک

مشاهده

مهارت های دست ورزی

انجام دست ورزی با استفاده از قیچی، خطوط منحنی و دست ورزی با عدس و رنگ انگشتی توسط پسرهای گ...

مشاهده

7 مهرماه روز ملی ایمنی و آتش نشانی بر تمامی آتش نشانان فداکار مبارک با...

7 مهرماه به نام روز آتش نشانی و ایمنی نامگذاری شده است. در واقع این روز بهانه ای است تا به...

مشاهده

اول مهر 1400

روز اول مهر پسرهای گل دبستان سرای دانش واحد سعادت آباد با رعایت پروتکل های بهداشتی

مشاهده

جلسه دبیران دوره ی دوم

جلسه دبیران دوره ی دوم دبستان سرای دانش واحد سعادت آباد همراه با سرکار خانم کشاورز در تاری...

مشاهده

جلسه دبیران دوره اول

جلسه دبیران دوره اول دبستان سرای دانش واحد سعادت آباد در تاریخ 1400/06/31 با حضور سرکار خا...

مشاهده

تحویل کتاب

تحویل کتاب به شکوفه های عزیز در جشن شکوفه ها

مشاهده

جشن شکوفه ها و غنچه های عزیز

جشن شکوفه ها و غنچه های عزیز دبستان سرای دانش واحد سعادت آباد در روز 1400/06/29 با حضور عز...

مشاهده