مدرسه مجازی سرای دانش

با ورود به پنل کاربری خود از امکانات آموزشی مجازی بهره مند شوید

فارسی ششم نغمه ساروی

هزینه شرکت در دوره :‌ 7,500,000 ریال

علوم ششم فاطمه اکرمی

هزینه شرکت در دوره :‌ 7,500,000 ریال

علوم ششم مهسا یارحسینی

هزینه شرکت در دوره :‌ 7,500,000 ریال

ریاضی ششم سرکار خانم روشنک سمیع زاده

هزینه شرکت در دوره :‌ 8,500,000 ریال

ریاضی ششم سرکار خانم مرضیه حسینیان

هزینه شرکت در دوره :‌ 8,500,000 ریال

فارسی ششم سرکار خانم فهیمه رشنو

هزینه شرکت در دوره :‌ 7,500,000 ریال

علوم پنجم سرکار خانم مهسا یارحسینی

هزینه شرکت در دوره :‌ 7,500,000 ریال

ریاضی پنجم سرکار خانم سمیرا پاکزاد

هزینه شرکت در دوره :‌ 8,500,000 ریال