آموزش نشانه های

آموزش نشانه های "ن" و "ر" پایه اول دبستان سرای دانش مرزداران

در ادامه آموزش نشانه های "ن" و "ر" پایه اول دبستان سرای دانش مرزداران را مشاهده می کنید....

30 دی 1400
مشاهده
برترین های آزمون راهبردی روز جمعه 24 دی ماه دبستان سرای دانش مرزداران

برترین های آزمون راهبردی روز جمعه 24 دی ماه دبستان سرای دانش مرزداران

در ادامه برترین های آزمون راهبردی روز جمعه 24 دی ماه دبستان پسرانه سرای دانش واحد مرزداران را مشاهده می کنید...

30 دی 1400
مشاهده
برترین های آزمون 24 دی قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (واحد مرزداران)

برترین های آزمون 24 دی قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (واحد مرزداران)

در ادامه برترین های آزمون 24 دی قلمچی، دبیرستان دوره اول سرای دانش (واحد مرزداران) را می بینید.

25 دی 1400
مشاهده
جشن ضرب پایه سوم

جشن ضرب پایه سوم

برگزاری جشن ضرب پایه سوم دبستان سرای دانش واحد سعادت آباد در حیاط این واحد آموزشی با رعایت پروتکل بهداشتی به همرا بازی های مسابقه ضرب و طناب کشی و صند...

22 دی 1400
مشاهده
سوال و کلید امتحان نیمسال اول مطالعات هفتم - متوسطه دوره اول رسالت - دی 1400

سوال و کلید امتحان نیمسال اول مطالعات هفتم - متوسطه دوره اول رسالت - دی 1400

سوال و کلید امتحان نیمسال اول مطالعات هفتم - متوسطه دوره اول رسالت - دی 1400

19 دی 1400
مشاهده
کتاب خوانی پیش دبستان سرای دانش مرزداران

کتاب خوانی پیش دبستان سرای دانش مرزداران

نوآموزان عزیز پیش دبستانی پسرانه سرای دانش واحد مرزداران به کمک والدین شان کتاب مصور ساختند.

15 دی 1400
مشاهده
آغاز امتحانات نیم سال اول دبستان سرای دانش واحد شریعتی

آغاز امتحانات نیم سال اول دبستان سرای دانش واحد شریعتی

آغاز امتحانات نیم سال اول دبستان سرای دانش واحد شریعتی دی 1400-1401

11 دی 1400
مشاهده
جشن صد دانش آموزان پایه دوم

جشن صد دانش آموزان پایه دوم

با یادگیری عدد صد برای دانش آموزان پایه دوم ، جشنی با عنوان جشن صد در حیاط این واحد آموزشی با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی برگزار شد .

11 دی 1400
مشاهده
ارزشیابی های نیمسال اول آغاز شد

ارزشیابی های نیمسال اول آغاز شد

آغاز ارزشیابی های نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 دبستان پسرانه سرای دانش واحد مرزداران

11 دی 1400
مشاهده
برنامه امتحانات ترم اول

برنامه امتحانات ترم اول

برنامه امتحانات ترم اول پایه محور دبستان پسرانه سرای دانش واحد شریعتی

6 دی 1400
مشاهده
آغاز امتحانات نوبت اول دبیرستان سرای دانش مرزداران

آغاز امتحانات نوبت اول دبیرستان سرای دانش مرزداران

امتحانات نوبت اول دبیرستان دوره اول سرای دانش (واحد مرزداران) به صورت حضوری و با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی آغاز شد.

6 دی 1400
مشاهده
برگزاری حضوری امتحانات متوسطه دوره دوم سرای دانش واحد رسالت

برگزاری حضوری امتحانات متوسطه دوره دوم سرای دانش واحد رسالت

برگزاری حضوری امتحانات متوسطه دوره دوم سرای دانش واحد رسالت

6 دی 1400
مشاهده