021-2936

خبر

مانور زلزله

اهداف مانور زلزله و ایمنی عبارتند از: کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله بوسیله ارتقاء ف...

مشاهده

متولدین پاییز

مشاهده

روز دانش آموز

روز دانش آموز مبارک

مشاهده

شورای دانش آموزی

شروع تبلیغات شورای دانش آموزی * اهداف تشکیل شورای دانش آموزی: -آماده‌سازی دانش آموزان...

مشاهده

هفته تربیت بدنی

تا رخنه کرد رخوت و سستی، به سینه‌ات بر سینه غم خود دست رد بزن ورزش تو را به اوج نشاط...

مشاهده

برگزاری صبحانه سالم

صبحانه سالم به عنوان مهم ترین وعده غذایی در طول روز تاثیر غیرقابل انکاری بر وزن افراد و حف...

مشاهده

جشن نوروزی

برگزاری جشن نوروزی

مشاهده

برگزاری کلاس های حضوری در سرای دانش فلسطین

برگزاری کلاس های حضوری

مشاهده

امتحانات دبیرستان سرای دانش واحد فلسطین

امتحانات نیمسال اول

مشاهده

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی

مشاهده

برگزاری امتحانات میان ترم اول

برگزاری امتحانات میان ترم اول سرای دانش فلسطین

مشاهده

برنامه امتحانات میان ترم اول

مشاهده