021-2936

متولدین پاییز

متولدین پاییز
مریم احمدی 17 آبان 1401

حق دارند به این فصل قشنگ بنازند و به هر کس می رسند از فصل تولد خود بگویند … متولدین فصل پاییز را می گویم و فصلی را که ابتدا تا انتهایش را به زیبایی دوخته اند و هر دم از باغ آن بری می رسد که تو را تازه تر از روزهای قبلت می کند. پاییز پادشاه فصل ها است … شاید هم دختری با لباسی آتشین و چشمانی پر از شراره های شیطنت …

  • فضای مجازی :

ارسال نظر

ایمیل شما منتشر نخواهد شد .*