021-2936

شورای دانش آموزی

شورای دانش آموزی
مریم احمدی 10 آبان 1401

شروع تبلیغات شورای دانش آموزی * اهداف تشکیل شورای دانش آموزی: -آماده‌سازی دانش آموزان برای جامعه‌پذیری و تمرین مشاركت اجتماعی -ایجاد روحیه مسئولیت‌پذیری و تمرین كار تیمی -استفاده از توانمندی‌های مختلف دانش آموزان به عنوان منابع انسانی در اجرای برنامه‌ها -ایجاد حس رقابت بین كلاس‌ها در امر مشاركت در كارهای مدرسه -كاهش فاصله بین مسئولین و دانش آموزان و حذف فاصله كلاس و دفتر -شناسایی نقاط قوت و ضعف مدرسه از دید دانش آموزان با گرفتن بازخورد از آنا -مشارکت در شناخت نیازهای روزانه دانش آموزان، ایده‌یابی و تصمیم‌گیری برای رفع آن‌ها -مشارکت در جمع‌آوری تجارب دیگران -تقویت بنیه اندیشه‌ورزی دانش آموزان -هم‌سو سازی دانش آموزان با سیاست‌های مدیریت مدارس

  • فضای مجازی :

ارسال نظر

ایمیل شما منتشر نخواهد شد .*