021-2936

برگزاری کلاس های حضوری در سرای دانش فلسطین

برگزاری کلاس های حضوری در سرای دانش فلسطین
عطیه علیشاه 17 فروردین 1401

برگزاری کلاس های حضوری

به نام حضرت حق

بازگشت به مدرسه در دوران همه گیری کرونا برای والدین و دانش آموزان به یک نسبت سخت است .

لازم است مدارس از قبل برنامه ریزی کنند و ببینند چه اقداماتی می توانند برای اطمینان از ایمنی دانش آموزان، دبیران و سایر کارکنان هنگام بازگشت به مدرسه بیاندیشند تا والدین اطمینان لازم برای فرستادن فرزندان دانش آموز خود به مدرسه را داشته باشند . مدرسه سرای دانش فلسطین با اقدامات پیشگیرانه و کنترل‌کننده کلاس های خود را به صورت حضوری برگزار می کند.

:تصاویر زیر مربوط به کلاس های حضوری فروردین ماه می باشد 

  • فضای مجازی :

ارسال نظر

ایمیل شما منتشر نخواهد شد .*