مجموعه مدارس سرای دانش فردا

ما معتقديم كه اگر دانش آموزي از نظر اخلاقي و رفتاري به بهترين شكل تربيت شده باشد به طور ناخودآگاه در راه پيشرفت علمي نيز گام خواهد نهاد. مسلّماً تربيت اخلاقي، رفتاري و ديني و اعتقادي يك دانش آموز نيز نمي تواند فقط بر عهده مدرسه باشد. چراكه خانواده و اجتماع نيز در اين رابطه سهم بسيار زيادي دارند. تا آنجا كه اگر آموزه ها و تربيت خانواده اختلافي هرچند كوچك با تربيت مدرسه داشته باشد، هرآنچه كه رشته ايم پنبه خواهد شد. از اين جهت اين مدرسه و تمامي كاركنان آن تلاش خواهند كرد تا اين مأموريت خطير و حساس را به بهترين شكل محقق نمايند. بديهي است اجراي اين برنامه ها خالي از اشكال و يا قصور نخواهد بود امّا راهنمايي ها و همكاري نزديك اولياء مي تواند بسياري از اين مشكلات را مرتفع سازد.

مجموعه مدارس سرای دانش فردا

مجموعه مدارس سرای دانش شامل 5 پیش دبستان و دبستان دخترانه و پسرانه و 4 دبیرستان دخترانه و 6 دبیرستان پسرانه می باشد . تمامی واحد ها ی سرای دانش را به همراه آدرس و تلفن تماس ، می توانید در این سایت مشاهده نمایید.